Què és un desfibril·lador?

desfibrilador externo automatico corprotegit

En els darrers anys. caminant pel carrer, ja és poden veure desfibril·ladors instal·lats en la via pública. També, instal·lats en centre comercials, cinemes, residencies, comunitat de veïns, aeroports, gimnasos, etc.

Afortunadament, cada vegada s’instal·len més desfibril·ladors en els diferents llocs més concorreguts.

I, exactament, què és un desfibril·lador i per a que serveix? Quan s’ha d’utilitzar? Són algunes preguntes que intentarem tractar al llarg d’aquest text.

 

 

¿Què és un DEA?

Un DEA o desfibril·lador extern automàtic és un dispositiu portable què, amb els elèctrodes posats al tòrax del pacient, aplica una descàrrega elèctrica davant d’una parada cardíaca amb l’objectiu de restablir el ritme normal del cor.

Una parada cardíaca és una condició en que el cor, sobtadament, queda aturat. La falta de batecs impedeix la circulació de la sang cap als òrgans vitals com el cervell.

Si la parada cardíaca no es tracta amb rapidesa, la víctima no té cap possibilitat de sobreviure. De fet, només hi ha 10 minuts de temps per efectuar alguna acció abans que el dany sigui irreparable.

parada cardiaca corprotegit
El DEA

Per entendre el funcionament d’un DEA, s’ha d’entendre el funcionament del cor.

Tal i com s’ha explicat en el anterior entrada, “Per què batega el nostre cor?”, el cor té un impuls elèctric originat al node sinusal. Aquest impuls elèctric travessa tot el cor fins arribar als ventricles i contraure’ls. Amb la contracció de les aurícules i dels ventricles s’aconsegueix el bombeig de sang o batec.

Els problemes relacionats amb aquest impuls elèctric son els causants dels ritmes anormals del cor anomenats arrítmies. La arrítmia més comú és la fibril·lació ventricular (FV), també és molt comú la taquicàrdia ventricular.

Qualsevol d’aquestes dos arrítmies pot ser solucionada pel DEA. Amb les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i el DEA, les probabilitats de supervivència d’una víctima amb parada cardíaca augmenten considerablement.

Els desfibril·ladors son dispositius portables i lleugers i que funcionen amb bateria. Cada unitat ve amb instruccions dels passos a efectuar per salvar una vida, normalment audibles. Els cursos el suport vital bàsic (SVB) i DEA son molt útils per tenir les nocions bàsiques per aplicar una RCP de qualitat i utilitzar el DEA amb rapidesa. En el cas que no hi hagi personal qualificat, la senzillesa dels aparells DEA permet que qualsevol persona els sàpiga utilitzar.

 

 

Quan s’hauria d’utilitzar un DEA?

Si no està conscient i no respira…

Si ens trobem una persona al terra, el primer que s’ha de fer és comprovar el seu estat. Està conscient?

Si no ho està, hem de comprovar si respira.

En cas negatiu, estem davant d’una parada cardíaca. El desfibril·lador SI que és necessita.  Si sabem que hi ha un DEA a prop, cal agafar-lo i utilitzar-lo en la víctima.

Els DEAs porten incorporats una parella d’elèctrodes. Aquesta parella d’elèctrodes s’han de col·locar en el tòrax de la víctima perquè la corrent elèctrica flueixi d’un elèctrode cap a l’altre. En cada elèctrode hi ha un dibuix on s’especifica el lloc on s’ha d’enganxar.

 

electrodos DEA corprotegit

Un cop encès, el DEA automàticament efectua un electrocardiograma per comprovar el ritme del cor. I, si es necessita, demanarà al usuari per prémer el botó de descàrrega.

Factors de risc?

Els desfibril·ladors externs automatitzats (AED) són segurs d’utilitzar. No hi ha cap informe de que indiqui que hi hagi algun DEA que hagi causat danys als usuaris. A més, tampoc hi ha informes de desfibril·ladors que ofereixen xocs elèctrics inadequats.

 

Els DEAs són totalment segurs i fàcils d’utilitzar, així que no suposen cap mena de risc per l’usuari.

 

 

Font: National Heart, Lung and Blood Institute | Automated External Defibrillator

Posted in BlogCat.